Hashimoto - Ogólny opis choroby

Choroba Hashimoto jest najczęstszą przyczyną zapalenia tarczycy i jedną z najczęstszych przyczyn wola, czyli powiększenia gruczołu tarczowego.
Niestety, przyczyny tej choroby są nieznane.

Należy ona do obszernej grupy schorzeń nazywanych autoimmunologicznymi. W tej grupie chorób organizm zwraca się przeciw sobie.
Układ immunologiczny normalnie nastawiony na zwalczanie bakterii, wirusów,  ulega tutaj rozregulowaniu i zaczyna "atakować" własne komórki. W zależności od tego, jakie tkanki i narządy ulegają temu niezrozumiałemu aktowi autoagresji, mamy do czynienia z różnymi zespołami objawów.

Ważne !
Podawanie hormonów tarczycy może być uzasadnione już wtedy, gdy pojawią się pierwsze objawy niedoczynności. Poziom hormonów tarczycy we krwi może być jeszcze w normie a w tkankach jest ich już zbyt mało (tkankowa niedoczynność tarczycy).

Czytaj więcej...

Hashimoto - Objawy

W przebiegu limfocytarnego zapalenia tarczycy może pojawić się niedoczynność tego gruczołu.
Atak układu immunologicznego i towarzyszące mu zapalenie niszczą miąższ tarczycy, w wyniku czego produkuje ona coraz mniej hormonów (tyroksyny - T4 i trijodotyroniny - T3).
Dzieje się tak w około 25% przypadków w momencie rozpoznania choroby Hashimoto.

Czytaj więcej...

Hashimoto - Diagnostyka

Choroba Hashimoto jest przewlekłą chorobą ogólnoustrojową. W związku z tym w diagnozie należy wziąć pod uwagę wszystkie zaobserwowane objawy. 

 • Podstawowy pakiet badań w chorobie Hashimoto:      
  Pierwszy krok: TSH, fT3, fT4, PRL,TPO, TG i USG tarczycy.  Ważne! TSH powyżej 2,5 może już wskazywać na  niedoczynność tarczycy. Jednocześnie proszę pamiętać, że wyniki badań "w normie" nie oznaczają zdrowia. Norma TSH nie obrazuje stanu organizmu.
 • Ponieważ mamy do czynienia z chorobą autoimmunizacyjną to należy szukać jej źródła.                Drugi krok: KyberKompakt - ilościowe badanie flory bakteryjnej, test na zaburzenie metaboliczne HPU/KPU, test na nietolerancje pokarmowe.
 • TSH - hormon przysadki mózgowej
  norma - 0,27 - 4,2 – µlU/ml test III generacji
  Komentarz - żródła medyczne (amerykańskie i europejskie) podają górną granicę TSH:
  osoby zdrowe - do 2,5 µlU/ml

  osoby przyjmujące hormon tarczycy - poniżej 1,0 µlU/ml

  Warto przeczytać artykuł na temat TSH: http://www.hashimoto.pl/partnerzy

 • przeciwciała przeciwtarczycowe
  P-ciała anty TPO – (podwyższone, powyżej 35 IU/ml)
  P-ciała anty TG – (podwyższone, powyżej 115 IU/ml
  Komentarz - podwyższone miana przeciwciał wskazują na chorobę autoimmunologiczną

 • wolne (free) hormony tarczycowe fT3 i fT4
  fT3 – trójjodotyronina wolna – norma 2,00 – 4,40 pg/ml
  fT4 – tyroksyna wolna – norma 0,93 – 1,70 ng/dl
  Komentarz - przy przyjmowaniu hormonu tarczycy wskazane jest aby poziom fT3 i fT4
  utrzymywał się w górnym przedziale zakresu referencyjnego.

 • często obserwowany jest podwyższony poziom cholesterolu i cukru

Ważny jest też obraz tarczycy w badaniu USG

Powyższe badania są niezbędne do wstępnej diagnostyki.

 

Hashimoto - Leczenie / leki

Niedoczynność tarczycy leczy się, stałym podawaniem preparatu tyroksyny.
Na początku stosuje się małe dawki leku. Dawki ustala się w proporcji do ciężaru ciała,
uwzględniając jednak indywidualną reakcję na preparat.
Dzieci, młodzież i kobiety w ciąży z niedoczynnością tarczycy wymagają podawania stosunkowo większych dawek tyroksyny niż pozostali chorzy.
Nieleczona niedoczynność tarczycy u dzieci może być przyczyną niedorozwoju umysłowego.
Wyniki leczenia zwykle są dobre, wymagają jednak kontroli lekarza.

Czytaj więcej...

Hashimoto - Dieta

Właściwe odżywianie jest podstawą dla zdrowego funkcjonowania każdego organizmu. Bardzo ważne jest czym się odżywiamy. Każdy posiłek to dostarczanie organizmowi paliwa. Nasze funkcjonowanie jest uzależnione od jego jakości i ilości.

Zanieczyszczone środowisko, drastyczne pogorszenie jakości produktów żywnościowych, pośpiech, ciągły stres to w konsekwencji zaburzona praca organizmu. To utrata pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Nowe zaburzenia i choroby to cena jaką człowiek płaci za postęp cywilizacyjny. 
..."Choroby cywilizacyjne są wyrazem reakcji adaptacyjnej organizmu na niedobór lub nadmiar określonych substancji biologicznie czynnych poza granice samoregulacji procesów biologicznych (homeostaza). Źródłem tych substancji biologicznie czynnych jest środowisko, które albo w sposób naturalny pozbawione jest określonych ich grup, albo też za ich brak odpowiedzialny jest sam człowiek niszczący biosferę czy też - równolegle - pozbawiający żywność w procesach technologicznych tych właśnie składników. Z kolei w środowisku, zwykle już wyłącznie z winy człowieka, znajdują się liczne grupy substancji szkodliwych dla zdrowia... Adaptacja poza granicę homeostazy może dotyczyć całego zespołu mechanizmów enzymatycznych, co daje w efekcie wydatne obniżenie tzw. bariery immunologicznej..."
(prof. Julian Aleksandrowicz - „U progu medycyny jutra”.)

Fakty te powinny wywołać w nas refleksję.
Dieta w chorobach autoimmunizacyjnych ma pierwszorzędne znaczenie.
Choroba Hashimoto nie jest tu wyjątkiem. Pojawienie się choroby powinno być impulsem do zrewidowania nawyków i przyzwyczajeń. Leczenie choroby powinno być rozpoczęte od wizyty u dietetyka i stworzenia indywidualnej diety. Zmianie powinien też ulec sposób naszego codziennego funkcjonowania. Sam hormon tarczycy, przyjmowany z powodu niedoczynności tarczycy, nie gwarantuje poprawy stanu zdrowia i jakości życia.

Zdrowa i właściwa dieta to podstawa ale też i warunek poprawy metabolizmu. Często wykluczenie z diety np. cukru,  laktozy, kazeiny, glutenu w sposób znaczący poprawia ogólny stan organizmu.

Laktoza

Dlaczego warto stosować dietę bez laktozy?

Niedobór laktazy jest przyczyną tzw. nietolerancji laktozy.
Laktoza to dwucukier, który występuje w mleku i produktach mlecznych zarówno krowich, owczych, bawolich i kozich.
Laktaza natomiast jest enzymem, za pomocą, którego w jelicie cienkim odbywa się proces trawienia laktozy.
Nietolerancja laktozy to nic innego grupa objawów ze strony przewodu pokarmowego, które pojawiają się po spożyciu produktów mlecznych.
Niedobór laktazy może być:
- Wrodzony (alaktazja) - jest to choroba rzadko występująca, która polega na całkowitym braku enzymu laktazy. Choroba objawia się bólem brzucha i biegunkami tuż po urodzeniu. Wymaga całkowitego zaprzestania spożywania produktów, w których znajduje się laktoza.
- Pierwotny (hipolaktazja dorosłych) - to najczęstsza przyczyna objawów nietolerancji laktozy. Ujawnia się u młodzieży i dorosłych. W tej sytuacji mamy do czynienia z częściowym niedoborem laktazy.
- Wtórny (nabyty) - jest to na ogół przejściowy stan niedoboru laktazy. Może pojawić się po ostrej infekcji jelitowej, jako skutek stosowania leków uszkadzających śluzówkę jelit. Może także trwać kilka lat, kiedy przyczynę stanowi przewlekła choroba jelit np.: choroba Leśniewskiego-Crohna, celiakia.
Warto wspomnieć też upośledzeniu wchłaniania laktozy, z którym mamy do czynienia, gdy ilość spożytej laktozy przekracza możliwości trawienne laktazy.
Nietolerancja laktozy dotyczy ok. 20-37% Polaków.

Objawy: - skurczowe bóle brzucha
- wzdęcia
- słyszalne ruchy perystaltyczne jelit, przelewanie
- uczucie pełności i napięcia
- cuchnące, obfite biegunki na przemian z zaparciami
Ponadto mogą pojawiać się inne objawy ogólne: - bóle głowy
- zawroty głowy
- kłopoty z pamięcią
- bóle stawowo-mięśniowe
- zaburzenia rytmu serca.

Nietolerancja laktozy może być mylona z alergią na krowie mleko, zespołem jelita drażliwego, celiakią, a nawet nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
Jeżeli podejrzewamy u siebie nietolerancję laktozy, możemy sami przeprowadzić test, który potwierdzi lub wykluczy nasze przypuszczenia. Jest to prób eliminacji i prowokacji pokarmowej. Pierwszym krokiem jest całkowite wykluczenie z diety produktów zawierających laktozę. Trzeba również pamiętać, że dotyczy to również leków i innych pokarmów, które z założenia jej nie zawierają (np.: pieczywo, margaryna, wędlina, ciasta). Warto czytać etykietki produktów, bo często w najmniej podejrzanym produkcie znajduje się laktoza. Poprawa samopoczucia powinna nastąpić już po około 2 tygodniach. Drugim krokiem jest ponowne wprowadzenie laktozy. Jeżeli niepokojące objawy powrócą, jest to sygnał, że nasze podejrzenia są słuszne i nie tolerujemy laktozy.
Pełna diagnostyka nietolerancji diagnozy obejmuje:
- biopsję jelita cienkiego wraz z oznaczeniem aktywności laktazy (ze względu na inwazyjność, badanie to jest rzadko wykonywane) - wodorowy test oddechowy
- testy tolerancji laktozy (badanie z surowicy krwi i badanie moczu).
Nietolerancja laktozy może być powodem nieskutecznego leczenia niedoczynności tarczycy. Dzieję się tak, ponieważ w niektórych preparatach hormonalnych do masy tabletkowej dodawana jest właśnie laktoza - jako substancja wypełniająca. Istnieje wiele udokumentowanych przypadków chorych, u których leczenie coraz większymi dawkami hormonów nie przynosiło większych efektów. Przyczyną okazała się nietolerancja laktozy i źle dobrany preparat, zawierający laktozę. Kiedy zauważymy u siebie jakieś objawy ze strony przewodu pokarmowego, warto porozmawiać z lekarzem nad zmianą preparatu, a na ten nie zawierający laktozę.


Gluten

                 ..."Termin „gluten” obejmuje dwie główne rodziny białek: gliadyny i gluteniny. Gladyny, grupa białek, która wywołuje najmocniejszą reakcję immunologiczną w celiakii, posiadają trzy podtypy: (str. 54). Gluteniny, podobnie jak amylopektyny, to wielkie powtarzalne struktury, czyli polimery bardziej podstawowych składników. Ciasto zawdzięcza swoją zwartość dużym, polimerycznym glutelinom. Ich istnienie to genetycznie zaprogramowana cecha, celowo wyselekcjonowana przez plantatorów.

                 Gluten z jednej odmiany pszenicy może diametralnie różnić się budową od glutenu innej odmiany. Na przykład białka glutenu wytwarzanego przez samopszę są inne niż białka glutenu płaskurki, które z kolei różnią się od białek glutenu Triticum aestivum. Ponieważ czternastochromosomowa samopsza, zawierająca tak zwany genom, (czyli zestaw genów) A, ma najmniej chromosomów, koduje najmniejszą liczbę i różnorodność glutenów. Płaskurka, która ma 28 chromosomów, zawiera genom A z dodanym genomem B i koduje większą rozmaitość glutenu. Triticum aestivum, posiadająca 42 chromosomy, oraz genom A, B i D, wytwarzała największą rozmaitość glutenu, jeszcze zanim ludzie rozpoczęli jakiekolwiek manipulacje z jej uprawą. Działania hybrydyzacyjne z ostatnich pięćdziesięciu lat doprowadziły do wielu dodatkowych zmian w kodujących gluten genach Triticum aestivum. W większości były to celowe modyfikacje genomu D, który odpowiada za wygląd mąki i jej przydatności do pieczenia. Prawdę mówiąc, geny znajdujące się w genomie D są najczęściej wskazywane jako źródło glutenów wywołujących celiakię..."

..."

Ważne przypomnienia dla osób wrażliwych na gluten

                 Osoby z celiakią oraz zaburzeniami takimi jak upośledzenia neurologiczne czy opryszczkowe zapalenie skóry, a także z wrażliwością na gluten muszą skrupulatnie unikać pszenicy oraz innych źródeł glutenu – jęczmienia, żyta, pszenżyta, bul guru i owsa. (Wprawdzie nie wszyscy ludzie wrażliwi na gluten reagują na aweninę, białko wchodzące w skład owsa, ale to zboże wywołuje gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, więc lepiej się z nim pożegnać). Skrzętne unikanie glutenu jest konieczne nie tylko ze względu na gwałtowne reakcje jelitowe, ale także z powodu wielokrotnie większego ryzyka nowotworów przewodu pokarmowego i postępujących zaburzeń neurologicznych, wywołanych nawet przez sporadyczny kontakt z glutenem.

                 W przeciwieństwie do osób, którym grozi „tylko” atak biegunki, zmęczenie i umysłowe odrętwienie albo ból ręki trwający przez kilka dni, ludzie naprawdę wrażliwi na gluten mogą doświadczyć na dłuższą metę tragicznych konsekwencji i powinni dołożyć wszelkich starań, aby się z nim nie stykać, świadomie lub mimowolnie.

Poza zwyczajnym unikaniem pszenicy warto pamiętać o kilku istotnych zaleceniach:

 • Życie będzie znacznie łatwiejsze, jeżeli wszyscy domownicy zrezygnują z pszenicy i glutenu.  Ogranicza to widok kuszących produktów i zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń. Nie zapominajmy, że nasz pies, kot, albo inny pupil też powinien dostawać karmę bez pszenicy i glutenu, bo dając mu jeść, narażamy się na kontakt z niepożądanymi składnikami.
 • Jeżeli nie uda nam się skłonić wszystkich domowników do bezpszenności, konieczne będzie ścisłe rozdzielenie produktów, narzędzi, blatów roboczych. (Choć w wypadku najbardziej wrażliwych jednostek nawet to nie wystarczy). Nierzadko wymagane jest używanie osobnych garnków, patelni, chochli, a nawet talerzy, szklanek i sztućców.
 • Wyjaśnijmy innym, że bez pszenny i bezglutenowy styl życia nie wynika z jakiejś dietetycznej nerwicy. Oznacza walkę z chorobami, tak jak w wypadku osób, które chorują na raka i muszą przechodzić chemioterapię. N i g d y nie powinniśmy mieć poczucia winy, informując otoczenie o swoich potrzebach.
 • Jeżeli w domu obowiązuje podział produktów i narzędzi kuchennych, dobrze jest opisywać żywność, żeby wiedzieć, na przykład, w którym z pojemników z humusem był zanurzany chleb pita. Wystarczy, że ktoś posmaruje kromkę chleba masłem, a potem włoży nóż do słoika z masłem orzechowym, a może je zanieczyścić, doprowadzając do nieszczęścia. Nie należy dzielić się produktami, takimi jak masła, dżemy, kremowe sery, dipy i pasty do smarowania pieczywa, ponieważ może to prowadzić do ich zanieczyszczenia glutenem.
 • Jedzenie poza domem jest szczególnie ryzykowne. Na szczęście niektóre restauracje, o bardziej postępowym nastawieniu, zaczynają rozumieć, na czym polega zanieczyszczenie glutenem. Ten trend będzie się rozszerzał, zważywszy na gwałtownie rosnące zainteresowanie dietą pozbawiona pszenicy i glutenu. Wystarczy, że do przygotowania posiłku zostanie użyta patelnia, na której wcześniej smażoną panierowaną tilapię, a możemy przeżyć wszelkie konsekwencje związane z ponownym kontaktem z glutenem. Trzymaj się prostej zasady: w razie wątpliwości nie jemy.
 • Jeżeli mimo wszystko decydujemy się na posiłek w restauracji, unikajmy zwłaszcza panierowanych mięs, potrwa smażonych w olejach używanych również do przyrządzania produktów z bułką tartą oraz innymi postaciami pszenicy, sosów do pieczeni i sałatek, a także większości deserów. Jednak osoby najbardziej wrażliwe na gluten nie powinny podejmować nawet tego ryzyka.
 • Sprawdzajmy u producenta czy leki oraz suplementy żywieniowe, jakie zażywamy nie zawierają glutenu.
 • Poza nielicznymi wyjątkami unikajmy Fast foodów. Oczywiście sałatka może być bezglutenowa, podobnie jak użyty do niej sos, ale wystarczy, że tuż obok będą krojone bułki bądź ciastka albo sprzęt nie będzie dokładnie oczyszczony, a może dojść do skażenia. Takie zanieczyszczenia są problemem, z którymi boryka się wiele restauracji i Fast foodów, co sprawia, że niechętnie deklarują one, iż podają dania bezglutenowe.
 • Pamiętajmy, że kontakt z glutenem może następować nie tylko za pośrednictwem żywności, ale także na przykład leków, suplementów żywieniowych, szminek, szamponów, kremów i innych kosmetyków. W razie wątpliwości skontaktujmy się z producentem, ale nie zdziwmy się, jeżeli w odpowiedzi usłyszymy typową korporacyjną wymówkę, że „nie mogą zagwarantować bezglutenowości ze względu na możliwość skażenia krzyżowego”.
 • Skażenie krzyżowe może wystąpić nawet w jednoskładnikowym produkcie żywnościowym podczas jego wytwarzania, pakowania lub wystawiania na sprzedaż. Musimy w związku z tym uważać, na przykład, na duże pojemniki (chociażby z orzechami) w sklepach spożywczych oraz bary, w których do krojenia mięsa używa się czasami tych samych noży co do bułek.

Powiedzmy sobie szczerze – żyjemy w świecie zdominowanym przez pszenicę. Mimowolne kontakty z nią będą się nam przydarzać. Możemy jedynie robić wszystko, żeby ograniczyć je do absolutnego minimum…”

…„To wszystko siedzi w Twojej głowie – wpływ pszenicy na mózg

                 No dobrze, wiemy już, że pszenica robi bałagan w jelitach, wzmaga apetyt i czyni niektórych przedmiotem żartów na temat piwnego brzucha. Ale czy to aż takie straszne?

                 Skutki działania pszenicy docierają do mózgu w postaci opiatopodobnych peptydów. Lecz polipeptydowe egzorfiny, odpowiedzialne za te działania, pojawiają się i znikają, rozpraszając się z czasem. Egzorfiny sprawiają, że Twój mózg karze Ci jeść więcej, zwiększyć spożycie kalorii i rozpaczliwie wygrzebywać stęchłe krakersy z dna pudełka, jeśli nie masz niczego innego pod ręką.

                 Jednak wszystkie te skutki są odwracalne. Przestajesz jeść pszenicę, efekty jej działania zanikają i znowu możesz pomagać swej nastoletniej latorośli w rozwiązywaniu równań kwadratowych.

                 Niestety oddziaływania pszenicy na mózg nie kończą się w tym miejscu. Pośród najbardziej niepokojących są te, które dotyczą samej tkanki mózgowej – nie „tylko” myśli i zachowania, ale mózgu, móżdżku i innych struktur układu nerwowego. A konsekwencje tych działań są szerokie: od braku koordynacji ruchów po nietrzymanie moczu, od ataków padaczkowych po demencję. I, w przeciwieństwie do objawów uzależnienia, te skutki nie są całkowicie odwracalne…

 Źródło: Wiliam Davis „Dieta bez pszenicy”.

Hashimoto - Zapobieganie

Wyimek z książki „Jak żyć z Hashimoto”

…"Antyutleniacze.

Do zachorowania na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto dochodzi wtedy, gdy istnieją predyspozycje genetyczne, na skutek stresu, infekcji czy też z innych powodów następuje zaburzenie równowagi układu odpornościowego. Komórki systemu immunologicznego, nadzorowane zazwyczaj przez inne komórki tego systemu, wymykają się spod kontroli i atakują własną tarczycę.

Czytaj więcej...

Hashimoto - Kobieta w ciąży

Pod rządami tarczycy

Przez ostatnie trzy lata codziennie miałam okazję rozmawiać z osobami, które cierpią z powodu niedoczynności bądź nadczynności tarczycy i niejednokrotnie z powodu innej współistniejącej choroby immunologicznej. Swoje osobiste doświadczenia z chorobą Hashimoto mogłam wykorzystać w rozmowach z nimi. 

W rozmowach powtarzały się te same wątki. Zauważyłam pewne prawidłowości związane z przebiegiem choroby, sposobem jej diagnozowania i leczenia. Znamienne jest to, że choroba jest bagatelizowana zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. Częstym zjawiskiem jest też stawianie diagnozy głównie na podstawie wyników badań z pominięciem bądź lekceważeniem objawów sygnalizowanych przez pacjenta.

Powierzchowność, niestaranność, nieskuteczność i bezduszność procedur i ludzi.

Stan taki sprawia, że pacjenci wędrują od lekarza do lekarza w poszukiwaniu pomocy. Niejednokrotnie trwa to latami. Brak prawidłowej diagnozy, zła dieta, rabunkowy tryb życia – odkładanie sprawy zdrowia na później – doprowadzają niejednokrotnie do zdrowotnego bankructwa. W rozmowach pojawiał się często temat zaburzeń menstruacyjnych, spadku libido i oczywiście temat główny – ciąża, a raczej problem z zajściem w nią. Kwestia ta nie zawsze była artykułowana wprost. To trudny, bolesny i delikatny temat. W poszukiwaniu przyczyn problemu często jest pomijany udział tarczycy w tym procesie, bo „wyniki tarczycowe są w normie", a to przecież m.in. ona stoi na straży prokreacji.

Hormony tarczycy to prawidłowy rozwój i prawidłowy metabolizm

Warto zweryfikować poglądy na temat norm, bowiem pacjenci chorują, mimo że mają wyniki w normie. Ilekroć słyszę o problemach z zajściem w ciążę, w pierwszej kolejności na myśl przychodzi mi tarczyca. Warto bacznie jej się przyjrzeć.

Choroby tarczycy są coraz powszechniejsze. Jest to cena, jaką człowiek płaci za postęp cywilizacyjny. Zanieczyszczone środowisko, drastyczne pogorszenie jakości produktów żywnościowych, pośpiech, ciągły stres – to w konsekwencji zaburzona praca organizmu. To utrata równowagi w sferze psychicznej, fizycznej i relacji społecznych. Wciąż zmieniające się warunki życia, mnogość różnorodnych bodźców stymulują procesy immunizacyjne. Jak zauważył prof. Julian Aleksandrowicz w swojej w książce „U progu medycyny jutra”: „Choroby cywilizacyjne są wyrazem reakcji adaptacyjnej organizmu na niedobór lub nadmiar określonych substancji biologicznie czynnych poza granice samoregulacji procesów biologicznych (homeostaza). Źródłem tych substancji biologicznie czynnych jest środowisko, które albo w sposób naturalny pozbawione jest określonych ich grup, albo też za ich brak odpowiedzialny jest sam człowiek niszczący biosferę czy też – równolegle – pozbawiający żywność w procesach technologicznych tych właśnie składników. Z kolei w środowisku, zwykle już wyłącznie z winy człowieka, znajdują się liczne grupy substancji szkodliwych dla zdrowia. Adaptacja poza granicę homeostazy może dotyczyć całego zespołu mechanizmów enzymatycznych, co daje w efekcie wydatne obniżenie tzw. bariery immunologicznej”. Zgodnie z tą definicją, choroby tarczycy również należy zaliczyć do chorób cywilizacyjnych wywołanych niedoborem mikroelementów (jodu, selenu, cynku, miedzi, manganu, chromu) i nadmiarem substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (ang. endocrine disruptors).

Tarczyca – nie można żyć bez jej hormonów

Tarczyca jest nieparzystym organem należącym do układu wydzielania wewnętrznego. Znajduje się w przednio-bocznej części szyi poniżej krtani, tuż pod skórą. Dzięki takiemu położeniu jej powiększenie można zauważyć gołym okiem i możliwe jest badanie palpacyjne. To z kolei umożliwia szybkie wykrycie nieprawidłowości. Na tylnej ścianie tarczycy znajdują się gruczoły przytarczyczne, czasami są one wtopione w jej miąższ. Jest ich od dwóch do ośmiu, są wielkości ziaren pieprzu i wytwarzają parathormon. Są odpowiedzialne za gospodarkę wapniowo-fosforanową organizmu.

Tarczyca produkuje trzy hormony, niezwykle ważne dla funkcjonowania ludzkiego organizmu: tyroksynę (fT4), trójjodotyroninę (fT3) i kalcytoninę (Ct). Prawidłowe funkcjonowanie tarczycy zależy od jodu. Ludzki organizm nie potrafi go wytworzyć, dlatego musi być on dostarczany wraz z pożywieniem. Ta zależność od czynnika zewnętrznego wyróżnia tarczycę spośród innych gruczołów dokrewnych. Komórki tarczycy potrafią wychwytywać jod z krwi, zagęszczać go i magazynować. Aż 80 proc. tego pierwiastka z ogólnej ilości znajdującego się w organizmie jest gromadzone w tarczycy.

Choroba Hashimoto

Znanych jest blisko 40 chorób autoimmunizacyjnych, spośród nich najczęściej jest spotykane autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy typu hashimoto. Niedoczynność nią spowodowana jest powszechna i często niewykrywana.

Według najnowszych badań amerykańskich postać kliniczna tej choroby dotyczy 2 proc., a subkliniczna od 5 do 17 proc. dorosłej populacji USA. Już w 1976 roku dr Barnes metodą temperaturową oszacował liczbę chorych w USA na 40 proc. populacji. Tak duża rozbieżność wynika z różnic kryteriów przyjętych do oceny stanu zdrowia. Metody oznaczania hormonów – TSH, fT3, fT4 – są obarczone wieloma błędami i nie mogą być jedynym kryterium przy diagnozie i ustalaniu leczenia. Według europejskich danych blisko 10 proc. populacji choruje na niedoczynność tarczycy. W Polsce liczba ta jest podobna. Szczególną uwagę należy zwrócić na subkliniczną niedoczynność tarczycy (SNT), która w Polsce dotyczy 6-8 proc, kobiet. Jedna piąta kobiet niepłodnych cierpi na SNT, niesie to za sobą ryzyko przedwczesnych porodów i rzucawki. SNT utrudnia zajście w ciążę. Jeśli mimo to szczęśliwie do tego dojdzie, to należy zapewnić właściwe leczenie, aby udało się ciążę utrzymać.

Niedoczynność tarczycy typu Hashimoto jest chorobą ogólnoustrojową.

Choroba Hashimoto jest wciąż mało znana. Jest to choroba, która czasem latami niszczy organizm, stopniowo ogarniając całe ciało. Choć choroba potrafi zrujnować niejedno życie, to z większością pacjentów obchodzi się jednak tak łagodnie, że całymi latami pozostaje niezauważona, także przez samych chorych. Ze względu na swój indywidualny przebieg i nietypowe objawy często jest mylona przez lekarzy z innymi chorobami, takimi jak: reumatyzm, depresja czy w przypadku dzieci – z ADHD, a sami pacjenci są po prostu niejednokrotnie podejrzewani o hipochondrię.

Nierzadko Hashimoto współwystępuje z innymi chorobami, takimi jak: cukrzyca, schorzenia reumatyczne, celiakia, autoimmunizacyjne choroby wątroby, endometrioza, bielactwo nabyte czy łysienie plackowate, co dodatkowo utrudnia prawidłowe rozpoznanie choroby.

U kobiet chorujących na Hashimoto częściej dochodzi do poronień, ryzyko jego wystąpienia jest trzyipółkrotnie wyższe niż u zdrowych kobiet. Pacjentki z podwyższonym TSH, ale będącym jeszcze w zakresie referencyjnym, są bardziej zagrożone poronieniem. Dlatego planując ciążę, należy kontrolować poziom TSH, fT3, fT4. Poziom TSH powinien utrzymywać się w dolnej granicy zakresu referencyjnego (TSH < 1 mU/l), natomiast poziomy fT3 i fT4 w górnej granicy zakresu referencyjnego.

Hormony tarczycy współdziałają z estrogenami i progesteronem w utrzymaniu prawidłowej czynności macicy. Wpływają w sposób bezpośredni i pośredni i z tego powodu u kobiet z zaburzeniami czynności tarczycy pojawiają się zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia płodności, spadek libido. Zbyt wysokie lub zbyt niskie poziomy hormonów zaburzają cykl miesiączkowy, a przez to dojrzewanie i zagnieżdżanie się komórki jajowej. Szanse na zajście w ciążę wzrastają wraz z prawidłowym ustawieniem hormonów tarczycy.
Niebagatelną rolę odgrywa progesteron, jego wysoki poziom odpowiada za spadek libido. Obniżony zaś prowadzi do nieregularnych cykli miesiączkowych. Progesteron umożliwia przeżycie zapłodnionemu jaju. Chroni on również błonę śluzową macicy, w której zagnieżdża się zapłodnione jajo. Obniżenie stężenia progesteronu w czasie ciąży prowadzi do śmierci zarodka. Do powstania progesteronu niezbędny jest cynk i witamina B6. Jednak z powodu kryptopirolurii ilość obu tych substancji jest w organizmie niedostateczna, co potęguje niedobór progesteronu. Dominacja estrogenów jest zatem kwestią pierwszoplanową. Niedobór progesteronu doprowadza do takiej sytuacji także w trakcie ciąży.

Podwyższone wartości prolaktyny lub androgenów mogą również utrudnić zajście w ciążę, istotne jest zatem, aby również kontrolować ich poziomy. Często się zdarza, że poziom prolaktyny stabilizuje się po wyrównaniu hormonów tarczycy. Przy powtarzających się poronieniach konieczna jest opieka ginekologa z dużym doświadczeniem endokrynologicznym. Chorobie Hashimoto towarzyszy czasami zespół antyfosfolipidowy, dlatego też warto również oznaczyć poziom przeciwciał antyfosfolipidowych. Schorzenie to prowadzi do zwiększonej liczby poronień, a u matek – do zakrzepicy naczyniowej. Należy również wziąć pod uwagę jeszcze inne, niezbadane dotąd aspekty choroby autoimmunizacyjnej, które mogą być odpowiedzialne za nieco wyższą liczbę poronień.

Choroba Hashimoto nie wyklucza macierzyństwa. Planując ciążę, należy przede wszystkim zadbać o zdrową dietę i racjonalny tryb życia. Działania te zależą bezpośrednio od nas i mogą być wdrożone niemal od zaraz. Zdrowa i właściwa dieta to podstawa, ale też i warunek poprawy metabolizmu. Często wykluczenie z diety np. laktozy i glutenu w sposób znaczący poprawia ogólny stan organizmu. Warto skorzystać z pomocy dietetyka. W chorobach immunologicznych dieta jest szczególnie ważna. Jesteśmy tym, co jemy. Wdrożone leczenie hormonalne jest skuteczniejsze, kiedy organizm jest właściwie odżywiany. Każde leczenie powinno rozpoczynać się od opracowania i wdrożenia optymalnej diety. Namawiam do podjęcia takiej próby.

Konsultacja merytoryczna artykułu: lek. med. Marta Plebanek, specjalista chorób wewnętrznych

Artykuł powstał na podstawie książek:

A. Heufelder, L. Brakebusch, „Jak żyć z Hashimoto? Poradnik dla pacjenta”

J. Strienz, „Jak żyć z KPU – kryptopirolurią? Poradnik dla pacjenta”

 

Wyimek z książki "Jak żyć z Hashimoto"

..."Choroba Hashimoto a ciąża

Jeżeli poziom hormonów tarczycy jest w granicach normy, to rokowania na normalną ciążę i poród są obiecujące. Częstotliwość poronień u kobiet chorych na Hashimoto jest nieco podwyższona.
Jedno z ostatnich badań stwierdza 3, 5-krotnie wyższe ryzyko w porównaniu z kobietami zdrowymi.
Z badań tych wynika także, że kobiety z podniesionym, ale jeszcze w granicach normy TSH, są nieco bardziej zagrożone poronieniem.
Dlatego zaleca się, aby w czasie planowania ciąży poziom TSH utrzymywał się na niskim, normalnym poziomie.
Dodatkowo inne aspekty choroby autoimmunologicznej mogą być odpowiedzialne za nieco podniesioną liczbę poronień, lecz jest to na dzień dzisiejszy temat jeszcze nie do końca zbadany.
U noworodków, których matki chorują na Hashimoto, nie stwierdza się charakterystycznych dla tej choroby upośledzeń ani zwiększonej ich częstotliwości.
Przy powtarzających się poronieniach, konieczna jest opieka ginekologa z doświadczeniem endokrynologicznym. W takim wypadku powinien być zbadany poziom przeciwciał antyfosfolipidowych. To schorzenie współwystępuje czasem z chorobą Hashimoto i jest powodem zwiększonej ilości poronień, a u matek jest przyczyną powstawania zakrzepów w żyłach (zakrzepica).
Terapia nisko dozowanym kwasem acetylosalicylowym i kortyzonem pozwala często na normalne przebycie okresu ciąży.
Co muszę zrobić jeśli planuję ciążę?
Poziom hormonów tarczycy (FT3, FT4, TSH) powinien mieścić się w normie. Ich zbyt niski lub zbyt wysoki poziom zakłóca cykl jajeczkowania. Ich poziom bezpośrednio wpływa na wzrost i zagnieżdżenie się komórki jajowej. Szanse na zajście w ciążę wzrastają wraz z prawidłowym ustawieniem hormonów.
Wartość TSH, o ile jest to tylko możliwe, powinna znajdować się pomiędzy 0, 3 a 1, 0 mU/l.
Niższy poziom TSH podczas zażywania substytutów hormonów T3/T4 nie szkodzi dziecku, pod warunkiem, że poziom fT3 i fT4 mieści się w granicach normy.
Podwyższone wartości prolaktyny (hormonu odpowiedzialnego za produkcję mleka) lub androgenów (męskich hormonów) mogą utrudnić zajście w ciążę. Ciężarne, chore na chorobę Hashimoto, powinny znajdować się także pod opieką doświadczonego endokrynologa.
W trakcie ciąży powinien być badany, w regularnych odstępach czasu, poziom hormonów. Najczęściej
w trakcie ciąży nie dochodzi do większych problemów, a wręcz przeciwnie raczej do złagodzenia objawów choroby. Jest to spowodowane spadkiem obrony immunologicznej w trakcie ciąży. Po porodzie, wręcz przeciwnie, poprzez wzmożoną obronę immunologiczną może dojść do ponownego uaktywnienia się choroby Hashimoto..."


Hashimoto - Dzieci

Wyimek z książki "Jak żyć z Hashimoto?"

..."Choroba Hashimoto u dzieci
Dzieci również mogą zachorować na Hashimoto. Jeśli rodzice lub rodzeństwo cierpią na chorobę Hashimoto bądź na inne schorzenia autoimmunologiczne, możemy spodziewać się wystąpienia choroby u dziecka. Nie jest to jednoznaczne, że dziecko musi zachorować na Hashimoto. Jeśli jednak występują wyraźne objawy, powinniśmy pójść z dzieckiem do lekarza endokrynologa. Jednorazowe badanie stwierdzające normalny poziom hormonów tarczycy i nieobecność antyciał daje tylko chwilowy obraz. Jest możliwe, że nasze dziecko zachoruje na chorobę Hashimoto później.

Czytaj więcej...

Hashimoto - Witamina D

"Jak żyć z KPU ?" - Witamina D - fragmenty

"Niedobór witaminy D może wyjaśniać wzrost zachorowań na choroby autoimmunologiczne. Znaczenie witaminy D dla całego organizmu wykracza daleko, poza tradycyjnie przypisywane jej zadanie, czyli regulację gospodarki wapniowej. Witamina D ma wpływ na wiele narządów, na cały organizm. Niedobór witaminy D ogranicza odporność komórkową, odgrywającą główną rolę w powstawaniu i rozwoju chorób autoimmunologicznych. Witamina D wpływa na wzrost tolerancji immunologicznej. Naukowcy wychodzą z założenia, że stężenie witaminy D potrzebne do optymalnego funkcjonowania układu odpornościowego, musi być wyższe niż to, które jest konieczne do regulacji metabolizmu wapnia."

Czytaj więcej...

Hashimoto - Najczęściej zadawane pytania

Wyimki z książki "Jak żyć z Hashimoto ?" Poradnik dla pacjenta

..."Czy mogę poddać się szczepieniu?


W tej kwestii nie istnieją żadne ogólne, obowiązujące zalecenia. Za szczepieniem przemawia fakt, że właśnie w przypadku zaburzeń układu odpornościowego ważna jest ochrona przed grypą i innymi chorobami. Chorzy na Hashimoto z powodu zaburzeń układu odpornościowego są w grupie zwiększonego ryzyka zachorowań na choroby zakaźne.

Czytaj więcej...

Kontakt i adres sklepu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Telefony kontaktowe:
+48 22 635 95 75;
+48 666 513 801;
+48 666 504 196;
Poradniki i badania
www.sklep.hashimoto.pl
Odbiór książek i badań,
w siedzibie ul. Nalewki 5
od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00-15.00

Linki - audycja, artykuły
Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.